%100 Garantili ve Güvenli Taşımacılık

Banka Fabrika Taşıma

Banka, fabrika ve ağır taşımacılık alanına giren tüm taşıma iş ve işlemleri için özel ekip, ayrı araç ve ekipman kullanılmaktadır. Ev nakliyesi için kullanılan araçlarla ağır nakliye işi yapılamayacağı gibi aynı ekipmanlarda banka fabrika ve büyük tonajlı yüklerin taşınamayacağı aşikardır. Bu nedenle bu tür işlemler için kullanılan malzeme ve ekipmanlar, ev taşımacılığı işlerinde kullanılanlardan çok […]